سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ سینماعمیق
سالن / سانس 15:15 17:00 19:00 21:00 22:30
سالن شماره ۱ - درجستجوی فریده قانون مورفی مارموز مارموز
سالن VIP - کُلمبوس قانون مورفی قانون مورفی کُلمبوس
سالن کودک - پا کوچولو شگفت انگیز ۲ عملیات اجیلی ۲ کوکو

سینمای هنر و تجربه

بهترین فیلم‌های هنر و تجربه را در سینماعمیق تماشا کنید.