سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز دوشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ سینماعمیق
سالن / سانس 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:59
سالن شماره ۱ - - ایده ی اصلی قصر شیرین جانان قسم -
سالن VIP - - قسم سرکوب قصر شیرین جانان -
سالن کودک - - عملیات اجیلی ۲ کوکو پا کوچولو سفر به آفریقا -

سینمای هنر و تجربه

بهترین فیلم‌های هنر و تجربه را در سینماعمیق تماشا کنید.