تماس با ما

از طریق راه‌های زیر می‌توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به ما منتقل کنید
تلفن: 32211113-058
ایمیل: cinema@Amigh.org
آدرس: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان آزادی (حنایی سابق)، تقاطع حسینی معصوم، پروژه اوج، سینما عمیق