جادوی سینما تسخیر و تأثیرگذاری است

«هادی حاجتمند»، مستندها و تلهفیلمهای زیادی در کارنامهاش دارد، او معتقد است: مردم برای سینما نرفتن دلایل موجهی دارند اما برای سینما رفتن هم دلایل خوبی وجود دارد.

در سینما، با اصلی مواجهیم بهنام جذابیت. این جذابیت لازمه سینماست، ما نمیتوانیم مخاطب را مجبور کنیم که فیلم ببیند. ما مدام به مردم میگوییم تقصیر شماست که سینما رونق ندارد درحالیکه فیلمهای ما هم با مردم مهربان نیستند.

اما نکته بعدی در اینباره، احساس نیاز است. ما اگر برای خانه‏مان فرش میخریم، قبلش به آن فرش احساس نیاز پیداکردهایم. سینما هم به‏نوعی میتواند پاسخ گوی بعضی نیازهای ما باشد. من وقتی وارد سینما میشوم، با جهانی روبهرو میشوم که با خوشیهایش میخندم و با تلخیهایش میگریم ولی اتفاق تلخی برای من و در دنیای من نمیافتد.

فیلم دیدن در سینما مثل این است که کسی در یک روز برفی، پشت پنجره اتاقش بنشیند و در هوای گرم و مطبوع خانه، قهوه بنوشد؛ این شخص از منظره برف لذت میبرد، بدون آنکه سرما بخورد. سینما به ما چیزی مثل حالتی بین خواب و بیداری هدیه میدهد و فراغت از عالم معاش را. به ما اجازه میدهد یکی دو ساعت ذهنمان آزاد باشد.

سینما به آدمها شگفتزدگی می‌دهد. غیر از این، اصل قصه و تماشای ماجرای زندگی دیگران، عبرتآموز است.

ببینید! یک آدم کموبیش 50 سال زندگی میکند و یکسری تجربه‏های محدود را در این مدت به‏دست می‌آورد؛ سینما میتواند تجربهای چندساله را توی یکی دو ساعت فشرده در اختیار ما قرار بدهد.

«همذات‌پنداری» و «من آنی» اتفاق دیگری است که روی پرده رخ میدهد، آدمها میتوانند خودشان را در آینه سینما ببینند. با 10 هزار تومان بلیت سینما هم میشود سه تا چیپس خرید، هم میشود به دنیای دیگری قدم گذاشت. حالا ممکن است بعضیها بگویند فیلم را توی خانه هم میشود دید، درحالیکه توی خانه فیلم دیدن تأثیرگذاری سینما را ندارد. سینما آداب و رسومی دارد که لذت فیلم دیدن را چندبرابر می‌کند؛ تسخیرشدگی چیزی است که توی تاریکی و سکوت سالن سینما اتفاق میافتد. وقتی شما در خانه نشستهاید، هنوز با دنیای شخصیتان گره خورده و در ارتباطید؛ نور زیادی توی خانه است که اشیا و افراد دیگری غیر از آنچه در فیلم باید ببینید، توی این نور دیده میشوند؛ ممکن است با دیگران صحبت کنید و به فکر غذای روی اجاق گاز هم باشید. سینما اما تمام حواس شما را میطلبد و آنجاست که جادو، مسخشدگی و تأثیرگذاری اتفاق میافتد».

 

منبع: روزنامه خراسان