مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی میهمان سینما عمیق بود

حضور مدیرکل محترم صداوسیمای خراسان شمالی به همراهی جمعی از معاونین و همکاران به مناسبت روز ملی سینما در سینماعمیق و کافه کتاب جهت بازدید و ارزیابی مجموعه فرهنگی هنری عمیق، اولین و تنها مجموعه فرهنگی هنری غیردولتی استان