سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ سینماعمیق
سالن / سانس 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:59
سالن شماره ۱ - - قصر شیرین سرکوب ایده ی اصلی قسم -
سالن VIP - - جانان ایده ی اصلی سرکوب جانان -
سالن کودک - - کوکو فصل موج‌سواری 2 شگفت انگیز ۲ پا کوچولو -

سینمای هنر و تجربه

بهترین فیلم‌های هنر و تجربه را در سینماعمیق تماشا کنید.