سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ سینماعمیق
سالن / سانس 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 23:59
سالن شماره ۱ - - دختر شیطان ایکس لارج شبی که ماه کامل شد سرخ پوست ایکس لارج
سالن VIP - - ما همه باهم هستیم شبی که ماه کامل شد ایکس لارج سرخ پوست دختر شیطان
سالن کودک - - عملیات اجیلی ۱ عملیات اجیلی ۲ هتل ترانسیلوانیا 3 من نفرت انگیز 3 ملکه برفی 3