سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ سینماعمیق
سالن / سانس 10:00 12:00 16:00 18:00 20:00 22:00
سالن شماره ۱ - زندانی‌ها پیشونی سفید ۳ چهار انگشت متری شیش و نیم زندانی‌ها
سالن VIP - پیشونی سفید ۳ غلامرضا تختی زندانی‌ها متری شیش و نیم چهار انگشت
سالن کودک - گربه کوچولو و طوطی شرور ملکه برفی 3 تام و جری (پنجه طلایی) شگفت انگیز ۲ گرینچ 2019