سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ سینماعمیق
سالن / سانس 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
سالن شماره ۱ - مدیترانه - دینامیت - سیاه باز -
سالن VIP - سیاه باز - دینامیت - مدیترانه -
سالن کودک - شگفت انگیز ۲ - بلال - رالف خرابکار 2 -