سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ سینماعمیق
سالن / سانس 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
سالن اصلی باباسیبیلو - سه کام حبس - - - فسیل
سالن VIP فسیل - فسیل - فسیل - سه کام حبس

چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر

فیلم‌های جشنواره در بجنورد