سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
سینما عمیق
برنامه اکران امروز جمعه ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ سینماعمیق
سالن / سانس 16:00 18:00 20:00 22:00
سالن شماره ۱ پیشونی سفید ۲ لس‌آنجلس تهران مغزهای کوچک زنگ زده لازانیا
سالن VIP لازانیا مغزهای کوچک زنگ زده لس‌آنجلس تهران مغزهای کوچک زنگ زده
سالن کودک مدرسه موش‌ها دزد و پری قهرمانان کوچک اختاپوس